Geschiedenis

Hoe het allemaal is begonnen.

EEN KORTE GESCHIEDENIS

De Gemeente is begonnen als een Bijbelstudiegroep van de Evangelische Baptistengemeente in Breda. Deze groep kwam in de omgeving van Bergen op Zoom samen en maakte in de jaren '90 een behoorlijke groei mee, waardoor de belangstelling voor een nieuwe Gemeente in Bergen op Zoom toenam.
Op 25 oktober 1998 werd de eerste zondagdienst gehouden in de basisschool op de Bergse Plaat. Na een gestage groei en een aantal doopdiensten werd op 26 maart 2000 onder leiding van John en Anna Kay Haskell de Evangelische Baptisten Gemeente Bergen op Zoom opgericht.
In 2008 hebben Kim en Chris Kuhr zich aangesloten bij de Gemeente als Gemeentewerkers ondersteund vanuit de Verenigde Staten om John en Anna Kay ook bij te staan in het werk. De jeugdgroep en het mannenwerk is toen enorm opgebloeid en onder leiding van John en Kim is de Gemeente verhuisd naar de locatie op de Keldermanslaan. Begin 2013 hebben Kim en Chris hun werk in Noord-Brabant afgerond en wonen nu in Greenville, SC in de Verenigde Staten.
In juni 2013 zijn Daniel en Heather Boyd naar Bergen op Zoom verhuisd om met John en Anna Kay samen te werken met het oog om hen als voorgangersechtpaar op te volgen. Na een tweejarig samenwerkingstraject hebben John en Anna Kay op 28 februari 2015 afscheid genomen van het werk en hun vrienden in Nederland. Hun afwezigheid wordt nog steeds gevoeld.
In 2016 werden wij door het College van Kerkrentmeesters van de Ontmoetingskerk benaderd of wij het leegstaande Kerkelijk Centrum van Bergen op Zoom zouden willen huren voor onze samenkomsten. Wij hadden behoorlijk wat groei meegemaakt en kwamen ruimte tekort in de zaal op de Keldermanslaan en zochten al naar de mogelijkheid om te verhuizen. Op 25 december 2016 hebben wij onze eerste eredienst gehouden op onze huidige locatie.

Wij hebben door de jaren heen Gods liefde en genade mogen ervaren, maar ook Zijn leiding en bescherming door lastige situaties heen. Wij danken de Heer voor het werk dat Hij hier is begonnen en kijken vol verwachting uit naar de toekomst. Het blijft ons verlangen om de Naam van Jezus Christus in Bergen op Zoom en omgeving groot te maken.

Voorgangersechtpaar

Daniel en Heather Boyd

Gemeentestichters

John en Anna Kay Haskell

Oprichtingsdatum

26 maart 2000

Onze zustergemeenten in Brabant:

EBG-Veghel
EBG-Breda
e-mail: info@ebgboz.nl
adres: Williamstraat 7 in Bergen op Zoom
telefoon: 06 11 70 86 69