Jezus Christus volgen
met de Bijbel in hand.

Je bent van harte welkom

Wij komen iedere zondag om 10:00 uur in het Kerkelijke Centrum aan de Williamstraat 7 in Bergen op Zoom bij elkaar. Onze diensten zijn ongecompliceerd. Wij zingen en bidden veel, maar leggen vooral een nadruk op de Woordverkondiging.
Voor kinderen zijn er aparte diensten waar ze op niveau een Bijbelverhaal krijgen te horen en een creatief werkje maken. Voor de kleinste kinderen hebben wij naast de auditorium een ruimte voor de crêche.
Op de eerste zondag van de maand vieren wij het Avondmaal aansluitend op de preek.

Na afloop van onze dienst genieten wij van een kop koffie of thee met een lekker gebakje of koekje. De gezelligheid die volgt heeft nog vaak te maken met de Woordverkondiging, maar is ook een afspiegeling van de warmte en liefde van de Heer die wij uitdragen.

orde van de eredienst.

10:00   zangdienst
10:30   kinderdienst
10:40   samen bidden
11:00   prediking
11:40   slotgebed
11:50   zegenbede
12:00   koffiedrinken

-->

wie zijn wij

protestant. evangelisch. baptist.

NIEUW TESTAMENTISCH AUTORITEIT

Wij geloven in een eenvoudig, letterlijke en contextuele interpretatie van de Schrift en de prioriteit van het Nieuwe Testament voor de Gemeente van Jezus Christus.
lees meer...

PERSOONLIJK GELOOF

Wij geloven dat God persoonlijk is en het initiatief genomen heeft om ons te redden. Door te geloven dat Jezus Christus voor ons aan het kruis is gestorven zijn onze zonden vergeven en krijgen wij eeuwig leven.
lees meer...

NIET CHARISMATISCH

Wij geloven dat de gaven van openbaring gegeven waren aan de Gemeente voor een periode van opbouw en ontplooiing en dat het "volmaakte" geschreven Woord deze "onvolmaakte" openbaringen heeft vervangen.
lees meer...

DE MARANATHA BOODSCHAP

Wij geloven dat onze hoop de opname van de Gemeente is, dat God Zijn beloften nakomt en het duizendjarig Koninkrijk letterlijk met Israel gaat vervullen.
lees meer...

preken

Luister naar een preek.

Als je vragen hebt of je kunt een preek niet vinden, neem dan contact op met het geluidsteam.

Leiderschap

Ontmoet ons.

Contact

Stuur ons een e-mail.

e-mail: info@ebgboz.nl
adres: Williamstraat 7 in Bergen op Zoom
telefoon: 06 11 70 86 69