Positief getest op geloof?

Onlangs gaf iemand via een mail mij het volgende door.

“Zorg dat je positief getest bent op geloof.
Houd de twijfel op afstand.
Zet angst in quarantaine en
vertrouw alleen op God!”Hierover nog het volgende.


De bergwandelaar

Wanneer ben je positief getest op geloof? Wanneer je persoonlijk de Heer Jezus Christus hebt aangenomen als je Heer en Heiland. Waarom zou ik Hem aannemen? Wel, als je dat niet doet, ga je voor eeuwig verloren. Ja, je komt dan in de hel, de poel van vuur (Openb. 21:14-15). En dat is geen aangename plek waar je graag naar toe wilt. Je zult dan voor eeuwig gescheiden zijn van de levende God! Maak ik je nu bang? Dat is mogelijk! …

Maar wat zou je zeggen van iemand, een ervaren bergwandelaar, die met zijn vriend een wandeling maakt door de bergen. Hij wil zijn vriend wat laten zien en leidt hem vervolgens langs een smal pad, dat vlak langs een diepe afgrond loopt. Hij weet dat in de volgende bocht een spleet in de rotsbodem zit van ongeveer 60 centimeter breed. Het pad was 1 meter breed. Als je daar invalt, maak je een val van zo’n 1500 meter diep. Daar aangekomen maakt hij een omweggetje, door iets aan de linkerkant van het paadje te lopen. De diepe spleet echter is bijna onzichtbaar, omdat het bedekt is met mos. Zijn vriend echter weet van geen gevaar en loopt vervolgens gewoon rechtdoor op het midden van het paadje. De ervaren bergwandelaar kijkt nog eens achterom en zwenkt dan naar links, echter zegt niets over de gevaarlijke rotsspleet. Je kunt nu wel raden wat er gebeurde? Ja, zijn vriend stapt precies op het mos en zakt onmiddellijk naar beneden en maakt met een huiveringwekkende gil de diepe val in de rotsspleet. Toen werd het heel stil … Hij vond daar zijn verschrikkelijke dood … Er was geen redden meer aan …

Wat vind je daar nu van? Dat hoef ik toch niet te raden. De bergwandelaar had zijn vriend verzuimd te zeggen dat er een groot gevaar op de loer lag.


Geloof

Daarom zeg ik nú tegen jou: Neem de Heer Jezus Christus aan, want Hem – heb jij evenals ik – zó nodig om je te leiden door deze wereld en om je te redden van de hel. En dat niet alleen … als je Hem aanneemt en dan sterft op welke wijze dan ook, heb je een heerlijke toekomst bij Hem, die ook jou zonden wilde dragen in Zijn lichaam op het kruis. Want dat is het wat scheiding maakt tussen God en jou … De Bijbel is daar heel duidelijk over. “Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God” (Jes. 59:2). Je moet dan wel eerlijk je zonden onder ogen zien en vervolgens belijden aan God. Dan is er eeuwige vergeving. Want God wil namelijk niet dat er ook maar één mensenkind verloren zou gaan. De bijbel, Zijn Woord, zegt het zo: “… daar Hij niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen” (1 Petr. 3:9b). Verder ook nog het volgende: “… die wil dat alle mensen behouden worden …” (1 Tim. 2:4). Hiermee is al duidelijk aangetoond dat God wel wil … maar de cruciale vraag is: Wil jij wel? Ik hoop dat je inziet hoe het werkelijk met je voorstaat en je tot God, die heilig en rechtvaardig maar ook liefde is, bekeert. Daarom wil ik niet als die ervaren bergwandelaar zwijgen om ook jou dat heerlijke echte leven te gunnen, het leven uit God, het eeuwige leven. Dat houdt in dat je dan Jezus Christus in geloof aanneemt als Degene, die al je zonden uitgeboet heeft op Golgotha.

Daarom juist zond God in Zijn grote liefde Zijn eniggeboren Zoon. God heeft Zijn liefde zo laten opschrijven in de Bijbel: “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft” (Joh. 3:16). Dan ben je positief getest op geloof, dan heeft God jouw die genade gegeven, om in Hem te geloven. Dan ben je tegelijkertijd ook af van al je twijfels omtrent je eeuwige bestemming. Ieder mensenkind is op weg naar de eeuwigheid. De vraag is: Waar is dan jouw verblijf? Heb je daar al eens over nagedacht? Ja, als je gelooft in Jezus Christus ben je – om zo te zeggen – besmet met het virus van het geloof. Dan ben je een kind van God en heb je een heerlijke eeuwige toekomst, namelijk bij Hem in het Vaderhuis. Want met de dood is het niet alles over … dan is het niet “game over”, maar juist dan ga je ervaren hoe wonderbaar het is om bij Hem te zijn, die Zichzelf voor jou en mij gaf in de dood op het kruis van Golgotha. Maar reeds nu kun je het eeuwige leven ervaren, terwijl je nog niet op je eeuwige bestemming bent. Hoe? Door met Hem te wandelen in het licht! …

Vertrouw op God

Wat ook wonderbaar is, dat je dan ook de kracht hebt om je angst in eeuwige quarantaine te zetten en je twijfels dan op een afstand kunt houden. Hoe? Door het geloof, door te vertrouwen op God, die nu jouw Vader is, die jou zal brengen in Zijn tegenwoordigheid, die dan ook jou “Thuis” zal brengen, zonder dat je in die rotsspleet – de hel – valt en omkomt en jouw eeuwig verblijf dan zou zijn in de poel van vuur (Openb. 20:14-15). Nee, dan kom je in het huis van de Vader met zijn vele woningen. Daar is ruimte voor een ieder die Hem toebehoort … Hoe kom ik daar? De weg daartoe is Jezus Christus die gezegd heeft: “Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij” (Joh. 14:6).

Hoe zit het met jouw leven? Ben jij echt gelukkig?

Dan tot slot door middel van dit lied nog deze vraag:


Het leven op aard’ is vol schijnbare vreugd,
vol werelds vertier en genot,
maar … eens komt een eind aan dat leven mijn vriend(in),
hoe is jouw verhouding tot God?


Met toestemming overgenomen uit frissewateren.nl

Mocht u meer willen weten kom dan zondag naar de kerk, of als u er over wil praten neem dan kontakt met ons op.

e-mail: info@ebgboz.nl
adres: Williamstraat 7 in Bergen op Zoom
telefoon: 06 11 70 86 69